a)szczęśliwych,
b)nieszczęśliwych
c)i takich, którzy nie istnieją.

proszę o zaznaczenie odpowiedzi c)